Ghetaldus

Poliklinika Ghetaldus

Dijagnostika i liječenje upalnih očnih bolesti

Ugovorite oftalmološki pregled u našoj poliklinici

Dijagnostika i liječenje upalnih očnih bolesti uključuje:

  • Oftalmološku anamnezu – opće osobne podatke, glavne tegobe, sadašnja bolest, ranije bolesti i povijest bolesti
  • Refrakcijski status oka
  • Biomikroskopiju i floresceinski test
  • Pregled očne pozadine (fundus)
  • Dijagnostiku i liječenje

Upala oka

Upale oka uključuju niz stanja radi kojih se preporučuje pregled oftalmologa.

Upala oka nastaje najčešće zbog ozljeda, stranih tijela unutar oka, bakterijskih, virusnih ili parazitskih infekcija te alergija. Bez pregleda oftalmologa, nema ni adekvatnog liječenja bolesti oka.

Oftalmolog će, nakon obavljenog pregleda, propisati terapiju prema dobivenim rezultatima. Trajanje liječenja ovisiti će i o težini bolesti, poremećaja ili prethodnog, neadekvatnog liječenja.

U kojim situacijama preporučujemo pregled zbog upale oka?

Najčešća upalna stanja zbog kojih se vrši pregled obuhvaćaju sindrom suhog oka, upala vjeđa (blefaristis) upala spojnice (konjuktivitis), upala rožnice (keratitis), upala uvealnog sustava (uveitis).

Napomena: ako nosite kontaktne leće prije pregleda obavezno ih je skinuti.

  • Meke kontaktne leće: 24 sata ranije
  • Tvrde/polutvrde kontaktne leće onoliko dana koliko ih godina nosite 
  • Ukoliko nosite leće, i recept i/ili kutijicu za leće na kojoj su vidljivi njeni parametri i tip leće
  • U slučaju da posjedujete oftalmološku medicinsku dokumentaciju, svakako je ponesite na sami pregled i postojeće naočale.