Ghetaldus

Poliklinika Ghetaldus

Kontrola očnog tlaka

Ugovorite oftalmološki pregled u našoj poliklinici

Kontrola očnog tlaka uključuje:

  • Aplanacijsku tonometriju
  • Biomikroskopiju
  • Određivanje dnevne krivulje očnog tlaka

Napomena: ako nosite kontaktne leće prije pregleda obavezno ih je skinuti.

  • Meke kontaktne leće: 24 sata ranije
  • Tvrde/polutvrde kontaktne leće onoliko dana koliko ih godina nosite 
  • Ukoliko nosite leće, i recept i/ili kutijicu za leće na kojoj su vidljivi njeni parametri i tip leće
  • U slučaju da posjedujete oftalmološku medicinsku dokumentaciju, svakako je ponesite na sami pregled i postojeće naočale.