Dostava i povrat

1. DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

1.1 Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske.


1.2 Nakon što GHETALDUS evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 48 sata od narudžbe proizvoda od strane online kupca a što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Republici Hrvatskoj, te se ne odnosi na neradne dane) online kupcu će proizvodi biti isporučeni u roku:

od 5 do 10 radnih dana za područje Grada Zagreba,

od 5 do 10 radnih dana za područje kontinentalnog dijela Republike Hrvatske,

od 5 do 12 radnih dana za područje otoka.


1.3 Ukoliko iz bilo kojeg razloga Online kupac nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, GHETALDUS nije odgovoran za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.


1.4 Online kupcu će narudžba biti isporučena na adresu dostave, te ukoliko Kupac nije na adresi dostave:

bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili

proizvodi mogu biti preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane online kupca) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.


1.5 Online kupac je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa online kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.


Ukoliko online kupac odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te javiti putem mail-a ili telefonski GHETALDUS-u putem korisničkih uputa na web shop stranicama i izjasniti se da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, GHETALDUS se obvezuje u roku od idućih 15 radnih dana izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodi koji se nalazi na lageru, a ukoliko je isti proizvod potrebno naručiti od dobavljača navedeni rok se produljuje za rok dostave od strane dobavljača, bez dodatnih troškova za kupca ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu online kupca.


1.6 Ukoliko online kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, GHETALDUS zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.


1.7. Trošak dostave iznosi 5€ za kupnje putem webshopa manje od 65€.

 


2. POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

2.1 Online kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda, zamjenu ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. GHETALDUS će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, online kupcu vratiti sredstva na račun koji je kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu/e-mailu za reklamaciju.


2.2 Online kupac najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem obrasca za reklamaciju, unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.


Obrazac za jednostrani raskid možete preuzeti ovdje.


Online kupac nema prvo na jednostrani raskid te povrat kupljenih proizvoda ukoliko:


kupuje proizvod koji je izrađen po specifikaciji kupca (potrošača) ili koji je jasno prilagođen potrošaču (dioptrijske naočale), sve sukladno članku 79. stavak 1. točka 3. Zakona o zaštiti potrošača, te

kupuje proizvod koji zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodan za vraćanje, ako je bio otpečaćen nakon dostave (uključujući, ali ne ograničavajući se na kontaktne leće, otopine za leće, kapi za oči – „umjetne suze“), sve sukladno članku 79. stavak 1. točka 5. Zakona o zaštiti potrošača.

2.3 Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je online kupac obaviješten na obrascu za reklamaciju.


2.4 Troškove povrata proizvoda snosi online kupac.


2.5 Online kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).


2.6 Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada GHETALDUS nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen online kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.


2.7 Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, GHETALDUS će postupiti kako je navedeno u točci 9.1 s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi GHETALDUS.


2.8 Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda, te online kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, online kupac vraća krivo isporučen proizvod na trošak GHETALDUS koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.


2.9 Ukoliko online kupac nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na web stranici. GHETALDUS je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te online kupca obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.