Loyalty

Uvjeti korištenja GHETALDUS loyalty programa


1. Općenito

1.1.

GHETALDUS OPTIKA d.d. , Ilica 56, 10000 Zagreb, Hrvatska („GHETALDUS“) vodi GHETALDUS loyalty program („Program“). Program omogućuje ostvarivanje popusta na kupnju proizvoda i ostale pogodnosti u skladu s ovim Uvjetima korištenja GHETALDUS programa.

1.2.

Definicije pojmova koji se koriste u ovim Uvjetima:

•Korisnik: fizička osoba koja je pristupila Programu, te se koristi neutralno odnosno odnosi se podjednako na muški i ženski rod;

•GHETALDUS loyalty aplikacija: mobilna aplikacija za pametne telefone koja se može preuzeti s App Storea ili Google Playa, a putem koje Korisnik ostvaruje pristup svojem Korisničkom računu, pregledu ponuda, novostima i pogodnostima;

•Korisnički račun: mjesto bilježenja raspoloživog iznosa bodova za svakog Korisnika, a na kojem GHETALDUS registrira transakcije dodavanja/oduzimanja bodova.

•Pogodnosti Programa: predstavljaju pogodnosti statusa i druge pogodnosti na koje Korisnik ostvaruje pravo sudjelovanjem u Programu.


2. Sudjelovanje u Programu/registracija

2.1.

Sudjelovanje u Programu moguće je nakon registracije Korisnika. Registraciju je moguće napraviti na jedan od sljedećih načina:

•registracijom na internetskoj stranici ili

•Preuzimanjem GHETALDUS aplikacije.

2.2.

Pri registraciji, Korisnik daje suglasnost odnosno potvrđuje da će se pridržavati ovih Uvjeta Programa. Registrirati se možete samo jednom za korištenje Programa, višestruke registracije programski nisu dozvoljene.

2.3.

Korisnik može biti svaka fizička punoljetna osoba (s navršenih 18 godina života) i prebivalištem u Europskoj uniji.

2.4.

. Korisnik potvrđuje da su podaci koje je naveo prilikom registracije točni. GHETALDUS može angažirati različite pružatelje usluga kako bi zajamčili pravilno upravljanje korisničkim podacima u skladu sa zakonskim zahtjevima, više info u dijelu „Informacije o zaštiti osobnih podataka“.

2.5.

Sudjelovanje u Programu je besplatno, dok je korištenje pogodnosti iz Programa uvjetovano kupnjom proizvoda u GHETALDUS poslovnicama ili putem Internet prodaje na www.ghetaldus.hr.

2.6.

GHETALDUS ima pravo odbiti zahtjev Korisnika da se pridruži Programu u sljedećim slučajevima:

•Ako Korisnik preda nepotpune, netočne podatke prilikom prijave,

•Ako je GHETALDUS Korisnikovo sudjelovanje u Programu već prekinuo s trenutnim učinkom zbog prethodnih kršenja ovih Uvjeta, zlouporaba prava ili drugog

Korisnikovog nezakonitog ponašanja.

2.7.

GHETALDUS nije odgovoran za točnost, potpunosti i ažurnost zaprimljenih podataka. GHETALDUS zadržava pravo, ali ne i obvezu provjeravati da li su podaci, navedeni prilikom registracije, točni. GHETALDUS neće biti odgovoran ni za kakve štete koje proizlaze iz mogućih zlouporaba povezanih s davanjem netočnih, nepotpunih ili neažurnih podataka.

2.8.

Za korištenje GHETALDUS loyalty aplikacije Korisnik mora preuzeti i redovito ažurirati aplikaciju iz odgovarajuće trgovine aplikacija. Postoje specifične verzije aplikacija za različite vrste mobilnih uređaja. Iz tehničkih razloga za neke vrste mobilnih uređaja nije moguće ponuditi odgovarajuću aplikaciju te korisnici takvih mobilnih uređaja ne mogu koristiti GHETALDUS loyalty aplikaciju. Korištenje usluge GHETALUS loyalty aplikacije zahtijeva dostatnu napunjenost baterije i svjetlinu zaslona mobilnog uređaja potrebno za skeniranje QR koda. Za nesmetano korištenje GHETALDUS loyalty aplikacije Korisnik mora uvijek imati instaliranu dostupnu nadogradnju, a o čemu će pravovremeno i na odgovarajući način biti obaviješten tijekom korištenja aplikacije. Korištenje aplikacije na manipuliranim krajnjim uređajima (npr. jail break/rooting) nije dopušteno i GHETALDUS ne preuzima odgovornost za bilo kakve štetne posljedice korištenja takvih uređaja.


3. Sakupljanje bodova

3.1.

Korisnik ostvaruje popuste pri kupnji proizvoda u GHETALDUS poslovnicama koje sudjeluju u Programu ili pri drugim akcijama/pogodnostima koje se odnose na prikupljanje bodova (pod uvjetom da je dosegnuo određenu razinu -određeni broj bodova), odnosno kupnjom putem Internet prodaje. GHETALDUS može dodijeliti dodatni, određeni broj bodova za kupnju određenih proizvoda, kao i za druge akcije, kako je utvrđeno posebnim odredbama koje se odnose na takve promocije, a o čemu će Korisnik biti obaviješten putem Korisničkog računa. GHETALDUS može putem korisničkog računa i ostalih komunikacijskih kanala izvijestiti o broju sakupljenih bodova prilikom određene kupovine te o stanju sakupljenih bodova na Korisničkom računu.

3.2.

Kako bi Korisnik mogao ostvariti bodove, prilikom kupovine na maloprodajnim mjestu mora predočiti svoj Korisnički račun korištenjem mobilne GHETALDUS loyalty aplikacije prije završetka procesa plaćanja ili mora navesti broj Korisničkog računa, dok je prilikom web kupovine dostatno naznačiti broj Korisničkog računa. Korisnik neće moći unijeti broj korisničkog računa te time ostvariti bodove nakon izdavanja računa na maloprodajnom mjestu ili dovršetka procesa plaćanja prilikom internet kupovine.

3.3.

Zaposlenici koji rade u GHETALDUS poslovnicama, nakon što su očitali QR iz Korisničkog računa ili upisali Korisnički račun, pretpostavljaju da je osoba koja koristi GHETALDUS loyalty aplikaciju njezin stvarni nositelj, pri čemu nisu obvezni niti ovlašteni provjeravati identitet osobe.

3.4.

GHETALDUS bilježi korištenje Korisničkog računa te navodi broj Korisničkog računa i sljedeće podatke kako bi se bodovi knjižili na Korisničkom računu: proizvodi, iznos plaćanja, valuta plaćanja, iznos popusta, lokacija ostvarene kupovine, POS ili ID oznaka prodajnog mjesta, vrijeme i broj transakcije, poslovnica (gdje je primjenjivo) te podaci o korištenju bodova (podaci o ostvarenim bodovima).

3.5.

Na jedan račun može se vezati samo jedan korisnik. Isključena je raspodjela bodova, kao i odvajanje računa s bodovima.

3.6.

Na zahtjev Korisnika upućen Korisničkoj podršci, a nakon provjere da svi Korisnikovi računi pripadaju doista istom Korisniku i definiranja koji će od tih Korisničkih računa ostati aktivan, GHETALDUS će spojiti dva ili više Korisnička računa u jedan. GHETALDUS ima pravo otkazati one pogodnosti koje su dane Korisniku više puta po istoj osnovi (npr. rođendanski bodovi), ali ima pravo na preostalom aktivnom Korisničkom računu priznati i zbrojiti one pogodnosti koje su prije stečene kupnjama i drugim aktivnostima.

3.7.

Za svaki potrošeni 1,00 EUR Korisnik dobiva 1 (jedan) bod. Sakupljeni bodovi služe za ulazak u određenu razinu Programa i korištenje pogodnosti određene razine.

3.8.

GHETALDUS zadržava pravo ograničenja dodjele bodova, npr. na temelju pravnih odredbi ili za kupovinu uobičajenih količina za osobnu upotrebu. Specifikaciju proizvoda, uključujući i njihovo isključenje, kao i iznos bodova koji se mogu ostvariti, se može u svakom trenutku pronaći na www.ghetaldus.hr.

3.9.

U slučaju povrata kupljenog proizvoda (s osnove prigovora, odustanka odnosno zamjene, a sve u skladu s pravilima o podnošenju prigovora, povratu, zamjeni…) a za koje je Korisnik ostvario određeni broj bodova, kao i u slučaju pogreške u stanju bodova, zlouporabe ili prijevare, GHETALDUS zadržava pravo zadržati i izbrisati odgovarajući broj bodova.


4. Stanje bodova

4.1.

Bodovi se bilježe na Korisničkom računu te se na istome može provjeriti trenutno stanje bodova.

4.2.

Korisničkom računu se može pristupiti:

•prijavom preko adrese e-pošte na www.ghetaldus.hr, ili

•putem mobilne aplikacije.


5. Korištenje bodova za ostvarivanje pogodnosti iz Programa

5.1.

Korisnik može koristiti bodove za ostvarivanje određenih pogodnosti. Vrsta pogodnosti ovisi o bodovnom pragu odnosno dosegnutoj razini. GHETALDUS program sadrži 3 (tri) razine:

•GOLD razina (300-649 bodova) – Korisnik ostvaruje 10% popusta prilikom svake kupovine;

•DIAMOND razina (650-1249 bodova) – Korisnik ostvaruje 15% popusta prilikom svake kupovine;

•PLATINUM razina (1250 i više bodova) – Korisnik ostvaruje 20% popusta prilikom svake kupovine te 5% dodatnog popusta na već snižene proizvode.

Svaki Korisnik (neovisno o razini) će dobiti i Rođendanske bodove te ima pravo na rani pristup novim kolekcijama.

5.2.

Korisnik sakuplja bodove pri kupovini proizvoda u GHETALDUS poslovnica i/ili putem Internet kupovine na www.ghetaldus.hr.

5.3.

GHETALDUS zadržava pravo isključiti odabrane proizvode iz Programa te Korisnik neće moći koristiti bodove za njihovu kupovinu.


6. Istek bodova

6.1.

Bodovi se mogu koristiti maksimalno 24 (dvadeset četiri) mjeseca od datuma zadnje kupovine.


7. Deaktivacija Korisničkog računa

7.1.

Korisnik može otkazati sudjelovanje u Programu odnosno deaktivirati svoj račun u bilo koje doba slanjem obavijesti o deaktivaciji u pisanom obliku na adresu [email protected]. Deaktivacija je valjana nakon isporuke obavijesti na [email protected]. U slučaju nove registracije Korisnik ne može koristiti povlastice ostvarene iz prethodnog sudjelovanja u Programu.

7.2.

GHETALDUS ima pravo provesti deaktivaciju Korisničkog računa u slučajevima, i prema slobodnoj procjeni:

•Korisnički račun se zloupotrebljava na bilo koji način,

•Korisnik svojim postupcima ili izjavama ugrožava rad GHETALDUS Loyalty programa, legitimne interese ili prava ostalih Korisnika (npr. davanje nezakonitih, neistinitih ili klevetničkih komentara u odnosu na GHETALDUS Loyalty program),

•Korisnik je uvršten na bilo koji popis sankcija Europske unije te UN-a.


8. Komunikacija, prigovori, rješavanje sporova

8.1.

Za podršku i informacije u vezi s Programom Korisnik može kontaktirati Korisničku podršku i to putem:

•e-pošte upućene na [email protected]

•GHETALDUS Loyalty aplikacije.

8.2.

Korisnik može podnijeti pisani prigovor u vezi s Programom na sljedeći način:

•na poštansku adresu GHETALDUS OPTIKA d.d. , Ilica 56, 10 000 Zagreb,

•ispunjavanjem obrasca za podnošenje pisanog prigovora u bilo kojoj poslovnici GHETALDUSA,

•e-poštom na [email protected] te

•putem GHETALDUS loyalty aplikacije.

8.3.

Nakon pisanog prigovora GHETALDUS će Korisniku dostaviti pisanu potvrdu primitka prigovora u najkraćem mogućem roku. Korisnička podrška zaprima pisane prigovore u vezi s transakcijama ili bilo kojim drugim problemima sa sudjelovanjem u Programu isključivo od Korisnika ili osobe koja djeluje u ime i za račun Korisnika na temelju pisanom ovlaštenja za zastupanje (punomoć).

8.4.

Pri podnošenju pisanog prigovora Korisnik je dužan dostaviti sve podatke i dokumente koji podupiru prigovor (npr. ako se prigovor odnosi na pogrešno dodijeljene bodove Korisnik je dužan dostaviti račun/potvrdu zaprimljenu prilikom kupovine proizvoda).

8.5.

U slučaju da GHETALDUS nema dovoljno podataka potrebnih za rješavanje prigovora, GHETALDUS može od Korisnika zatražiti da u dodatnom roku dostavi potrebne podatke. U slučaju da Korisnik ne dostavi tražene podatke u danom roku, te stoga GHETALDUS zbog nedovoljno informacija ne može riješiti prigovor GHETALDUS ima pravo odbiti prigovor.

8.6.

Korisnik u prigovoru može naznačiti način na koji želi primiti pisani odgovor GHETALDUSA, putem pošte ili elektroničke pošte. Sve dok se ne riješi prigovor ili GHETALDUS ne odbije prigovor, GHETALDUS neće ukinuti Korisnički račun.

8.7.

GHETALDUS se obvezuje dostaviti pisani odgovor na prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka prigovora.

8.8.

Informacije o obradi osobnih podataka u vezi s rješavanjem prigovora mogu se pronaći na poveznici Zaštita osobnih podataka

8.9.

U slučaju da Korisnik i GHETALDUS ne mogu postići dogovor putem internog postupka rješavanja prigovora Korisnik ima pravo na sudsku zaštitu u redovnom sudskom postupku.


9. Izmjena i dopuna Uvjeta Programa

9.1.

GHETALDUS zadržava pravo dopune ili izmjene/ažuriranja ovih Uvjeta Programa, te će Korisnici biti o tome biti pravovremeno obaviješteni.

9.2.

Izmjene i dopune/ažuriranja neće imati retroaktivni učinak, odnosno neće utjecati na bodove koje su Korisnici već prikupili.

9.3.

Obavijest o izmjenama i dopunama će se objaviti na www.ghetaldus.hr, u GHETALDUS loyalty aplikaciji putem push obavijesti i elektroničkim putem (e-poštom).

9.4.

Stupanjem na snagu novih Uvjeta stara pravila prestaju vrijediti.

9.5.

GHETALDUS ima pravo u bilo kojem trenutku obustaviti Program, a o čemu će Korisnike obavijestiti putem www.ghetaldus.hr, u GHETALDUS loyalty aplikaciji putem push obavijesti i elektroničkim putem (e-poštom). Nakon što obustava Programa stupi na snagu bodovi se više ne mogu sakupljati te se ne mogu koristiti stečene pogodnosti.

Najčešće postavljena pitanja


1. Što je Ghetaldus loyalty program?

Getaldus loyalty program je program vjernosti kroz koji nagrađujemo naše kupce s dodatnim pogodnostima i popustima na sunčane i dioptrijske naočale, kontaktne leće i otopine za leće, sredstva za čišćenje naočala i dodatke za naočale.


2. Kako se mogu uključiti u loyalty program?

Sudjelovanje u Programu moguće je nakon registracije Korisnika.

Napravite korisnički profil u Ghetaldus mobilnoj aplikaciji dostupnoj na Google Play ili App Store ili na internetskoj stranici Ghetaldusa. Kao poklon dobrodošlice, darujemo vam popust koji možete iskoristiti već pri prvoj sljedećoj kupovini.

Korisnik može biti svaka fizička punoljetna osoba (s navršenih 18 godina života) i prebivalištem u Europskoj uniji.


3. Što podrazumijevaju Gold, Daimond i Platinum razine?

Za svaki potrošeni 1,00 EUR Korisnik dobiva 1 bod. Sakupljeni bodovi služe za ulazak u određenu razinu Programa i korištenje pogodnosti određene razine. Što više bodova sakupite, to ulazite u višu razinu popusta.


GHETALDUS program sadrži 3 razine: 

GOLD razina (300-649 bodova) – Korisnik ostvaruje 10% popusta prilikom svake kupovine, osim na proizvode koji na nekoj akciji ili popustu; 

DIAMOND razina (650-1249 bodova) – Korisnik ostvaruje 15% popusta prilikom svake kupovine, osim na proizvode koji na nekoj akciji ili popustu; 

PLATINUM razina (1250 i više bodova) – Korisnik ostvaruje 20% popusta prilikom svake kupovine, osim na proizvode koji na nekoj akciji ili popustu te 5% dodatnog popusta na već snižene proizvode. Svaki Korisnik (neovisno o razini) će dobiti i rođendanske bodove te ima pravo na rani pristup novim kolekcijama.


4. Imaju li bodovi rok trajanja iskoristivosti?

Bodovi se mogu koristiti maksimalno 24 (dvadeset četiri) mjeseca od datuma zadnje kupovine.


5. Što se događa u slučaju otkazivanja narudžbe?

U slučaju otkazivanja narudžbe, bodovi ostvareni tijekom ove narudžbe se brišu.