Opći uvjeti poslovanja i kupnje

Ghetaldus optika d.d.
Ilica 56, Zagreb

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080139768
OIB: 08171316035
Transakcijski račun: HR5523600001101210116 Zagrebačka banka d.d.
Iznos temeljnog kapitala: 20.059.200,00 kn uplaćen u cijelosti

Uprava: N. Šeremet, direktorica


1. OPĆE ODREDBE

1.1 Ovim se Općim uvjetima korištenja web stranica i korištenja usluge Webshop ("Opći uvjeti") uređuje korištenje web stranica od strane korisnika, te korištenje usluge Webshop.

1.2 U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje:

GHETALDUS znači GHETALDUS OPTIKA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 56, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080139768, OIB 08171316035.

Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu GHETALDUSA

Korisnik znači svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i online kupca.

Online kupac znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja je obavila online kupnju na web stranicama sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj

Webshop usluga je usluga koja omogućuje kupcima kupnju proizvoda GHETALDUSA putem web stranica.

1.3 Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki kupac se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.


2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1 Korisnik se obvezuje da neće

 • koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
 • unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
 • mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;
 • koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
 • koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
 • unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

2.2 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka GHETALDUSA ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu GHETALDUSU ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.3 Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4 GHETALDUS se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

2.5 Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. GHETALDUS nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. GHETALDUS se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s GHETALDUSOM samo zbog postojanja veze s web stranicom.

2.6 GHETALDUS zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7 GHETALDUS neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8 GHETALDUS zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

2.9 GHETALDUS zadržava pravo spriječiti pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10 GHETALDUS niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i webshop usluzi.


3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1 Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo GHETALDUSA ili njegovih ovlaštenika.

3.2 Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.3 Radi izbjegavanja svake sumnje, GHETALDUS izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

3.4 Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

3.5 Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati ("download") određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

3.6 Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, ("upload") na web stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo GHETALDUSA.


4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1 Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati GHETALDUS osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

4.2 Označavanjem odgovarajuće kućice na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

 • suglasnost da GHETALDUS može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da GHETALDUS navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i GHETALDUS i sprječavanja eventualnih zlouporaba;
 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga GHETALDUSA na zadovoljstvo korisnika;
 • davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

4.3 GHETALDUS će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

4.4 GHETALDUS neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

4.5 GHETALDUS će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.6 GHETALDUS će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.7 Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno GHETALDUS.

4.8 Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, GHETALDUS će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

4.9 Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.


5. KORIŠTENJE USLUGE WEBSHOP

5.1 Korištenje usluge Webshop je dostupno korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem Webshop usluge.

5.2 Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu "KOŠARICA", odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti "NASTAVI NA PLAĆANJE" gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu koju ste naveli prilikom kupnje, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane GHETALDUS OPTIKA d.d..

5.3 Ukoliko GHETALDUS nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

5.4 Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune podatke prilikom ispunjavanja online obrasca za narudžbu dioptrijskih naočala i kontaktnih leća, te odgovara za unos podataka u obrazac.


6. CIJENE PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

6.1 Cijene proizvoda izražene su u eurima ("EUR") i uključuju porez na dodanu vrijednost. GHETALDUS može odrediti određene popuste na kupovinu putem webshop-a koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, ali se navedeni popusti neće odnositi na jasno označene artikle i proizvode u kategoriji "Akcijski artikli".

6.2 Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

6.3 Potvrdom kupovine online kupci završavaju postupak kupovine putem webshop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

6.4 Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda.

Proizvodi vrijednosti preko 65€ s PDV-om dostavljaju se besplatno, a proizvodi vrijednosti manje od 65€ s PDV-om dostavljaju se uz naplatu troškova dostave.


7. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

7.1 Online kupci mogu plaćati proizvode na slijedeće načine, prilikom čega se izbor vrši na web stranicama:

Kreditnim karticama

Plaćanje kreditnom karticom omogućeno je za sljedeće kartice:

 • Master Card
 • VISA
 • Maestro
 • Diners

Plaćanje na rate

 • Erste: Diners, Maestro, MasterCard i Visa na 12 rata
 • PBZ: Maestro, Visa Premium na 12 rata i MasterCard samo jednokratno
 • ZABA: Maestro jednokratno i MasterCard na 12 rata

7.2 Prilikom plaćanja kreditnom karticom autorizacija se vrši automatski.

7.3 GHETALDUS će snositi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne kartice korisnika.

7.4 Samo nakon uspješno obavljene autorizacije online kupac može izvršiti ili nastaviti kupovinu putem Webshop usluge. U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida. Online kupac zaprima putem elektronske pošte ili web stranice potvrdu da li je autorizacija prošla uspješno ili neuspješno. Online kupac je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem webshop usluge.

7.5 Prilikom plaćanja pouzećem online kupac dobiva na svoju mail adresu ponudu i sve podatke koji su potrebni kako bi mu se dostavili odabrani proizvodi.


8. DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

8.1 Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske.

8.2 Nakon što GHETALDUS evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 48 sata od narudžbe proizvoda od strane online kupca a što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Republici Hrvatskoj, te se ne odnosi na neradne dane) online kupcu će proizvodi biti isporučeni u roku:

 • od 5 do 10 radnih dana za područje Grada Zagreba,
 • od 5 do 10 radnih dana za područje kontinentalnog dijela Republike Hrvatske,
 • od 5 do 12 radnih dana za područje otoka.

8.3 Ukoliko iz bilo kojeg razloga Online kupac nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, GHETALDUS nije odgovoran za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.

8.4 Online kupcu će narudžba biti isporučena na adresu dostave, te ukoliko Kupac nije na adresi dostave:

 • bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili
 • proizvodi mogu biti preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane online kupca) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

8.5 Online kupac je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa online kupac potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.

Ukoliko online kupac odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te javiti putem mail-a ili telefonski GHETALDUS-u putem korisničkih uputa na web shop stranicama i izjasniti se da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, GHETALDUS se obvezuje u roku od idućih 15 radnih dana izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodi koji se nalazi na lageru, a ukoliko je isti proizvod potrebno naručiti od dobavljača navedeni rok se produljuje za rok dostave od strane dobavljača, bez dodatnih troškova za kupca ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu online kupca.

8.6 Ukoliko online kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, GHETALDUS zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

8.7. Trošak dostave iznosi 5€ za kupnje putem webshopa manje od 65€.
 

9. POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

9.1 Online kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda, zamjenu ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. GHETALDUS će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, online kupcu vratiti sredstva na račun koji je kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu/e-mailu za reklamaciju.

9.2 Online kupac najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem obrasca za reklamaciju, unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.

Obrazac za jednostrani raskid možete preuzeti ovdje.

Online kupac nema prvo na jednostrani raskid te povrat kupljenih proizvoda ukoliko:

 • kupuje proizvod koji je izrađen po specifikaciji kupca (potrošača) ili koji je jasno prilagođen potrošaču (dioptrijske naočale), sve sukladno članku 79. stavak 1. točka 3. Zakona o zaštiti potrošača, te
 • kupuje proizvod koji zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodan za vraćanje, ako je bio otpečaćen nakon dostave (uključujući, ali ne ograničavajući se na kontaktne leće, otopine za leće, kapi za oči – „umjetne suze“), sve sukladno članku 79. stavak 1. točka 5. Zakona o zaštiti potrošača.

9.3 Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je online kupac obaviješten na obrascu za reklamaciju.

9.4 Troškove povrata proizvoda snosi online kupac.

9.5 Online kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

9.6 Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada GHETALDUS nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen online kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

9.7 Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, GHETALDUS će postupiti kako je navedeno u točci 9.1 s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi GHETALDUS.

9.8 Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda, te online kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, online kupac vraća krivo isporučen proizvod na trošak GHETALDUS koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

9.9 Ukoliko online kupac nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na web stranici. GHETALDUS je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te online kupca obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.


10. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) o odgovornosti za materijalne nedostatke.
Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. GHETALDUS kao prodavatelj ne odgovara za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari.


11. OBAVIJEST POTROŠAČIMA O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA

Sukladno odredbama članka 10. st.3 Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo vas da nam svoj pismeni prigovor možete uputiti:

 • poštom na adresu GHETALDUS OPTIKA d.d. Ilica 56, 10000 Zagreb
 • e-mailom na adresu [email protected]

Potvrdu primitka vašeg prigovora poslat ćemo vam u najkraćem mogućem roku, a pismeni odgovor na zaprimljeni prigovor primit ćete najkasnije u roku od 15 dana od zaprimljenog prigovora.


12. ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje: ODR platforma za rješavanje sporova To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.


13. OSTALI UVJETI WEBSHOP USLUGE

13.1 GHETALDUS ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati online kupcu i trećima:

 • uslijed neautoriziranog korištenja osobnih podataka ili je povezana sa takvim korištenjem,
 • u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja webshop usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom GHETALDUSA.

13.2 GHETALDUS ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja webshop usluge.

13.3 Na korištenje webshop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje webshop usluge.


14. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

14.1 GHETALDUS zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Online kupci su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno webshop usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

14.2 Za korištenje webshop usluge važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.

14.3 Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.