Ghetaldus

Poliklinika Ghetaldus

Vidno polje

Ugovorite oftalmološki pregled u našoj poliklinici

OCT optička koherentna tomografija (lasersko slojevno snimanje mrežnice i glave vidnog živca kako bi se vidio stražnji segment oka), metoda kojom se slojevito u mikronima mjeri debljina i promjene na mrežnici, makuli i vidnom živcu (makularna degeneracija, glaukom, dijabetičari...)

Vidno polje Octopus je kompjutoriziran nalaz vidnog polja. Cjelokupna pretraga je kompjutorski vođena. Ispitanik zapaža statičke točke različitih intenziteta svjetla i veličine. Ovisno o bolesti koja se istražuje postoje specijalizirani programi za ispitivanje vidnog polja koji su usmjereni prema neurološkim ili oftalmološkim ispadima. Danas se u dijagnosticiranju i praćenju progresije ispada u vidnom polju kod glaukomske bolesti sve češće koristi Octopus koji je precizniji i osjetljiviji od vidnog polja po Goldmannu.

Napomena: ako nosite kontaktne leće prije pregleda obavezno ih je skinuti.

  • Meke kontaktne leće: 24 sata ranije
  • Tvrde/polutvrde kontaktne leće onoliko dana koliko ih godina nosite 
  • Ukoliko nosite leće, i recept i/ili kutijicu za leće na kojoj su vidljivi njeni parametri i tip leće
  • U slučaju da posjedujete oftalmološku medicinsku dokumentaciju, svakako je ponesite na sami pregled i postojeće naočale.